1. Online számla beállítások

Az Online adatszolgáltatás gördülékeny működéséhez elengedhetetlenek az alább felsorolt rendszer-beállítások.

1.1     Az adatszolgáltatás engedélyezése

A keresőből elért ONI Beállítás alatt tudjuk megadni a szolgáltatáshoz szükséges adatokat. Ezek az adatok technikai adatok, ezek beállítása a szolgáltató cég feladata. Kivéve a Pénzügyi képviselő, melynek beállításáról később esik szó.

Amennyiben a vállalat 2020.04.01. előtt is használta az Online adatszolgáltatást az ONI Beállításból ki szükséges törölni a Szoftver jellemzők gyorslapon található adatokat. Majd a menüsávban található Üres beállítások gomb lenyomására a korábban kitörölt adatok feltöltődnek adatokkal.

 

 

Az ONI Beállítás alatt van lehetőség a Pénzügyi képviselő felvételére, abban az esetben, ha vállalat nevében EGYKE nyomtatványon a személy be van jelentve.


2020. július 1-jétől életbe lépő Online számla változást követően az Adóértékhatár mezőben 0 értéknek szükséges szerepelni.

 

1.2     Felhasználók beállítása

Az Adó és Vámhatósági regisztrációt követően kell az ONI felhasználó beállítása táblát, a regisztráció során kapott adatokkal feltölteni

Az Alapértelmezett felhasználó mező jelölésének opciói:

  1. Üres a mező értéke, ha a rendszerbe bejelentkezett és a számlát kibocsátó felhasználó küldi be a számla adatokat
  2. Nem üres a mező értéke, ha a cégen belül egy technikai felhasználó adataival történik az adatszolgáltatás. Ebben az esetben az Alapértelmezett felhasználó mező jelölése kötelező!  Fontos, hogy egyszerre csak egy alapértelmezett felhasználó lehet megjelölve!

Adószám mező:

  • Abban az esetben, ha a vállalat rendelkezik csoportos adószámmal, akkor a NAV rendszerében azzal kell regisztrálni, majd a felületen az első 8 karaktert rögzíteni.
  • Ha a vállalat nem rendelkezik csoportazonosító számmal, abban az esetben a normál Adószámmal kell regisztrálni, majd az első 8 karakterét rögzíteni az Online számla felhasználó beállítás táblában.

 


1.3     Áfa csoportkódok és mátrix beállításai

1.3.1 Áfa típus beállítása

Az Online adatszolgáltatáshoz szükséges az Áfakönyvelési mátrixban megjelölni, hogy melyek a belföldi vonatkozású tételek. Ezt az alábbi módon lehet megtenni:

Az Áfakönyvelési mátrix beállítása táblában ki kell választani egyesével a belföldi adóalanyokra vonatkozó tételeket (Áfa-ügyletkönyvelési csoport alapján), majd meg kell nyitni a kartont szerkesztés menüponttal.

 

A felugró Áfakönyvelési mátrix kartonon az „Online számla” gyorslapon be kell állítani az Áfa-típusát. Adómentes áfa típus esetén először az Adómentesség jelölése mező töltendő.

 

Üres érték: Nem belföldi Áfa-ügyletek esetén.

Áfa%: Belföldi adóalany esetén az Áfa mértékének megjelenítésére szolgáló mező. Minden olyan esetben Áfa%-ra kell állítani a mező értékét, amikor az Áfa mértéke 0-tól eltérő, és szerepeltetni kell az adatszolgáltatásban. Pl. Áfa-ügyletkönyvelési csoport: Belföld, Áfa-termékkönyvelési csoport 27.

NEM belföldi adóalany esetében a mező értéke: ÜRES.

Áfa tv. hatályon kívüli: Minden hatályon kívüli ügylet esetén szükséges a mező Áfa tv. hatályon kívüli állítása. A KEREKÍTÉS áfa-termékkönyvelési csoporthoz is ezt rögzítsük.

Adómentesség: az adómentességet az Áfazáradék kód mezőn kívül az Adómentesség jelölése mezőben is tölteni kell. A szöveg az áfazáradéknak feleltethető meg maximum 50 karakter megadásának a lehetőségével. Ezt követően az Áfa típusa mezőben kell kiválasztani az Adómentes opciót.

Belföldi fordított adó: Fordított adózás alá eső tételek esetén a mező értékét Belföldi fordított adózásra kell állítani. Ebben az esetben az Áfazáradék- kód kitöltése kötelező!

1.3.2 Áfa-ügyletkönyvelési csoport beállítása

A fent említett beállításokat követően az Áfa-ügyletkönyvelési csoportban is meg kell jelölni az Online számla kötelezett sorokat, az azonos nevű mező pipálásával. Minden Belföldi ügyletkönyvelési csoport esetén szükség van erre a beállításra.

1.4     VTSZ/SZJ- számok tábla típusainak megadása

A NAV felé történő adatszolgáltatás egyik feltétele, hogy megfelelő termékkódok kerülnek beküldésre.

Amennyiben a VTSZ/SZJ- számok mező nincs kitöltve a Cikken, a rendszer automatikusan a Saját termék típusról szolgáltat adatot. A termékkód értéke automatikusan a cikkszám.

Ha szükség van a termék besorolására a fent említett kódok egyikébe, a VTSZ/SZJ- számok táblában az új Típus (Online számla) oszlop ad erre lehetőséget. Helytelenül paraméterezett VTSZ/SZJ számok esetén az adatszolgáltatás érvénytelen!

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a bizonylat során manuálisan módosítjuk a Cikkekhez tartozó VTSZ/SZJ sorszámot, akkor a rendszer azt veszi figyelembe. Illetve, ha üresen hagyjuk, akkor a cikk saját kódját tölti ki termékkódként.

 

1.5   Mértékegységek

A mértékegységeket szintén az Adóhatóság elvárásai alapján kell megadni. Az ONI típusban az Adóhatóság által megadott mértékegységek szerepelnek. Azon mértékegységeket, amelyek nem szerepelnek a listában az OWN típust kell választani.

1.6     Eladási számla Online számla gyorslap

Eladási számla készítése során az Online számla gyorslapon tudjuk megadni a következő adatokat.

 

Bevallásra nem kötelezett: Abban az esetben kell átbillenteni a csúszkát, ha a vevő magánszemély, vagy nem kell riportálni a számlált.

Önszámlázás: Abban az esetben, ha saját magunknak állítjuk ki a számlát az eladó nevében. Ezt a beállítást a Szállító kartonon is megtudjuk tenni.

Előzményszámla száma: Ha manuálisa hozunk létre jóváíró számlát és hivatkozni kell a előzményszámla számára.

Számla formája: Lehet Papír, Elektronikus, EDI

1.7     Vevő karton beállítás

1.7.1 Adószámok rögzítése

Az Adószámok rögzítésére is szabályok vonatkoznak: az első 8 számjegy után kötőjel, majd a középső számjegy majd megint kötőjel, végül az utolsó két számjegy.
 Minta: 11111111-1-11

1.7.2 Fizetési mód

A Fizetési mód megadása az adatszolgáltatásra kötelezett tételek esetén kötelező, így először az összes fizetési módhoz hozzá kell rendelni egyet a Fizetési típus (Online számla) mező opciói közül.

 

Ezt követően a Vevő karton Fizetések gyorslapján ki kell választani a megfelelő fizetési módot, a Fizetési mód kódja mezőben.

1.7.3 Számlázásicím azonosító

Továbbá a Számlázásicím azonosító mező kitöltése kötelező. Ennek hiányában, vagy az adatok hiányos kitöltésekor (hiányzó cím adat, irányítószám, stb.) az adatszolgáltatás sikertelen.

 

1.8     Adatszolgáltatás folyamata

Az Eladási számlák létrehozásának és könyvelésének alapvető folyamatai nem változnak.

A könyvelést követően a belföldi tételek az újonnan létrehozott ONI bevallási lista oldalon tekinthetők meg:

 

 

Az ONI Bevallási lista státusz oszlopában láthatjuk, hogy a számla beküldésre került-e, ha igen, akkor a státsz sikeres visszaigazolás. Ha sikertelen a beküldés a hibaüzenetet a tételre alászúrva láthatjuk. Itt láhatjuk a számla beküldésével kapcsolatos egyéb információkat.

 


1.9 Rendszerben nem szereplő számlák jóváírása


Új funkcióként került a rendszerbe a nem a rendszerből kiállított vagy manuálisan az Online számla felületére feltöltött számlák Business Centrálból való jóváírásának a lehetősége.

Eladási jóváírás készítése során a megszokott módon kerüljön kitöltésre a számla fej és sor adatai is.


Az Online számla gyorslapon található Előzmény számla száma mezőbe kézzel szükséges beírni a korábban beküldésre került számlának a számát.

A korábban beküldött számla száma az Online számla felület, Kimenő számlák menüben található meg.

 A könyvelés gomb lenyomását követően a számla beesik az ONI bevallási listába, ahol a számla beküldésre kerül.