Ebben a cikkben bemutatjuk hogyan automatizálhatjuk az elektronikus dokumentumok kiküldését.


Amennyiben a létrejött elektronikus dokumentum tételeket nem manuálisan szeretnénk kiküldeni, lehetőség van ütemezett feladat beállítására is erre a feladatra. Ennek a beállítását a feladat-várólista tételek menüben végezhetjük el. Nyissuk meg a keresőben a feladat várólistákat:Hozzunk létre egy új feladatvárólista bejegyzést az Új gombbal:A kartonon töltsük ki az adatokat a következők szerint:Futtatandó objektum típusaProgrammodul

Futtatandó objektum azonosítója: 42019601


Az ismétlődés fülön adjuk meg azt, hogy mely napokon szeretnénk futtatni a feladatot. Ezt csak azokra a napokra állítsuk be, amikor ténylegesen történik új dokumentum kiállítása (számla vagy jóváírás).


Kezdési időpont: Adjuk meg a munkaidő kezdetének idejét

Befejezési időpont:  Adjuk meg a munkaidő végét


Ha elkészültünk vele, akkor használjuk a Feldolgozás menü, állapot készre állítása lehetőséget.A beállítások elvégzése után az állapot mező Kész értékre áll. Ha módosítani szereznénk a beállításokon, akkor a feladaton állva, előbb válasszuk a Visszatartás lehetőséget. Kész állapotú feladatvárólista esetén a keletkező új elektronikus dokumentum tételek a beállított időközönként automatikusan aláírásra és elküldésre kerülnek.


Amennyiben az aláírás vagy a kiküldés során bármilyen hiba keletkezik (pl.: a vevő email címe hibás), akkor ezt az elektronikus dokumentum tételben a Hiba állapot mező értéke mezőben követhetjük nyomon. A hiba elhárítása után a hiba állapot visszaállítása gombbal tudjuk jelezni a rendszer számára, hogy próbálkozhat újra a tétel aláírásával vagy ellenőrzésével. Az ütemezett aláírás és küldés során a rendszer csak olyan dokumentum tételekkel foglalkozik, ahol a hiba állapota üres.