2.4. Menetlevelek rögzítése

Minden EKÁER bejelentéshez szükség van legalább egy menetlevél létrehozására. A menetlevelek feladata, hogy adott felrakási és lerakási címek között fuvarozandó terméksorokat egy-egy csoportba soroljuk.

Egy EKÁER bizonylathoz több menetlevél is tartozhat, például olyan esetben, ha a felrakodási cím azonos, viszont adott vevő több telephelyére is viszünk árut egyidejűleg, egy autóval, ugyanazon fuvar részeként. Az EKÁER szabályait szem előtt tartva a funkciót több felrakodási ill. több lerakodási cím esetén is alkalmazhatjuk.

A menetlevelek rögzítése a bejelenítés típusától függően különböző módon történik. Ez a különbség a címadatok típusában mutatkozik meg, a lépések azonosak.
Új menetlevél rögzítéséhez kattintsunk a Kezelés/Új gombra.

Megnyílik az új menetlevél kartonja.

2.4.1. Menetlevél adatainak kitöltése - Értékesítés típusú bejelentés esetén

Rögzítsük először a Felrakodási adatokat!

Kattintsunk a Cím típusa – felrakodás mezőbe, és válasszunk az alábbi opciók közül:

 • Raktárkód
 • Egyedi


Értékesítés esetén ez a két választás lehetséges.

Az Egyedi típust csak akkor használjuk, ha valamilyen teljesen más címadat megadása szükséges – ez viszonylag ritka, egyedi helyzetekben fordul elő.

Normál értékesítés típusú EKÁER bizonylat esetében tehát a Raktárkód típus lesz releváns. Amennyiben ezt választjuk, egy új mező válik láthatóvá: Kód. Itt a lenyíló lista segítségével a vállalatunkhoz tartozó raktárak közül választhatunk. Határozzuk meg, mely raktárból indul az áru!

Miután kiválasztottuk a raktárkódot, a rendszer automatikusan kitölti a Felrakodási címadatokat.

 • A Vállalat neve és a Vállalat adószáma a Vállalat adatai menüből származnak.
 • Az ország, irányítószám, helység, közterület neve és jellege, valamint a házszám, helyrajzi szám a raktárhoz tartozó részletes címazonosító segítségével töltődik fel automatikusan.
 • Az Email és Telefonszám pedig a raktár kartonjáról származik.


Ezt követően folytassuk az adatbevitelt a Lerakodási adatok megadásával.

A Cím típusa – lerakodás mezőben három opció közül választhatunk:

 • Alapértelmezett
 • Szállítási címkód
 • Egyedi

Ahogyan az a Lerakodási cím esetében is igaz, az Egyedi opciót csak akkor használjuk, ha a megfelelő címadat nem áll rendelkezésre törzsadat-szinten a Business Centralban, vagy azoktól teljesen eltérő, valamilyen egyedi oknál fogva.

Ennél a típusnál minden mezőt kézzel szükséges kitölteni.

Amennyiben az Alapértelmezett opciót választjuk, a mezők kitöltésre kerülnek a vevőhöz tartozó számlázási cím adataival:

 • a Vállalat neve, Vállalat adószáma, valamint az Email és Telefonszám mezők a vevői kartonról vett adatokkal töltődnek fel
 • míg az ország, irányítószám, helység, közterület neve és jellege, házszám és helyrajzi szám a vevői kartonon beállított számlázási címazonosító segítségével kerülnek kitöltésre


Ha a Szállítási címkód lehetőséget választjuk több további opció is kínálkozik. Alapvetően arra szolgál, hogy az EKÁER bizonylat Címzett szekciójában megnevezett vevőhöz tartozó szállítási címkódok közül választhassunk.


Nyissuk le az újonnan láthatóvá vált Kód mezőt, és válasszunk egy szállítási címkódot a listából.

Ennek segítségével a cím-mezők automatikusan kitöltésre kerülnek:

 • a Vállalat neve, Vállalat adószáma, valamint az Email és Telefonszám mezők a vevői kartonról vett adatokkal töltődnek fel
 • míg az ország, irányítószám, helység, közterület neve és jellege, házszám és helyrajzi szám a szállítási címkódhoz tartozó részletes címazonosító segítségével kerülnek kitöltésre


Lehetnek azonban olyan esetek, amikor a rendelési és számlázási vevő eltér. Ilyenkor az EKÁER bejelentés alapadatai között (Címzett) a számlázási vevőt adjuk meg, azonban a menetlevelen vélhetően a rendelési vevő egy konkrét címének megadása szükséges.

Erre az eshetőségre áll rendelkezésünkre a Más rendelési vevő kapcsoló. Amennyiben ezt aktiváljuk, két új mező jelenik meg az ablakban: Rendelési vevő száma és Rendelési vevő neve.

Kattintsunk a Rendelési vevő száma mezőbe és a lenyíló lista segítségével válasszuk ki a megfelelő elemet.

Ezt követően a Kód mezőbe állva, már a kiválasztott rendelési vevő Szállítási címkódjai közül választhatunk, mely következtében a cím-mezők automatikusan kitöltődnek.

2.4.2. Menetlevél adatainak kitöltése - Beszerzés típusú bejelentés esetén

Rögzítsük először a Felrakodási adatokat!

Kattintsunk a Cím típusa – felrakodás mezőbe, és válasszunk az alábbi opciók közül:

 • Alapértelmezett
 • Rendelési címkód
 • Egyedi

Ahogyan az a Felrakodási cím esetében is igaz, az Egyedi opciót csak akkor használjuk, ha a megfelelő címadat nem áll rendelkezésre törzsadat-szinten a Business Centralban, vagy azoktól teljesen eltérő, valamilyen egyedi oknál fogva.

Ennél a típusnál minden mezőt kézzel szükséges kitölteni.

Amennyiben az Alapértelmezett opciót választjuk, a mezők kitöltésre kerülnek:

 • a Vállalat neve, Vállalat adószáma, valamint az Email és Telefonszám mezők a szállítói kartonról vett adatokkal
 • míg az ország, irányítószám, helység, közterület neve és jellege, házszám és helyrajzi szám a szállítói kartonon beállított részletes címazonosító segítségével kerülnek kitöltésre

Ha a Cím típusa – felrakodás mezőben a Rendelési címkód opciót választjuk, az újonnan megjelenő Kód mezőben az adott szállítóhoz tartozó rendelési címkódok közül választhatunk.

 A kód kiválasztása után a címadatok automatikusan kitöltésre kerülnek:

 • A Vállalat neve és a Vállalat adószáma a szállítói kartonról származnak.
 • Az ország, irányítószám, helység, közterület neve és jellege, valamint a házszám, helyrajzi szám a rendelési címkódhoz tartozó részletes címazonosító segítségével töltődik fel automatikusan.
 • Az Email és Telefonszám pedig a rendelési címkód kartonjáról származik.

Ezt követően folytassuk az adatbevitelt a Lerakodási adatok megadásával.

Kattintsunk a Cím típusa – lerakodás mezőbe, és válasszunk az alábbi opciók közül:

 • Raktárkód
 • Egyedi

Beszerzés esetén ez a két típus lehetséges.

Az Egyedi típust csak akkor használjuk, ha valamilyen teljesen más címadat megadása szükséges – ez viszonylag ritka, egyedi helyzetekben fordul elő.

Normál beszerzés típusú EKÁER bizonylat esetében tehát a Raktárkód típus lesz releváns. Amennyiben ezt választjuk, egy új mező válik láthatóvá: Kód. Itt a lenyíló lista segítségével a vállalatunkhoz tartozó raktárak közül választhatunk. Határozzuk meg, mely raktárból indul az áru!

Miután kiválasztottuk a raktárkódot, a rendszer automatikusan kitölti a Lerakodási címadatokat.

 • A Vállalat neve és a Vállalat adószáma a Vállalat adatai menüből származnak.
 • Az ország, irányítószám, helység, közterület neve és jellege, valamint a házszám, helyrajzi szám a raktárhoz tartozó részletes címazonosító segítségével töltődik fel automatikusan.
 • Az Email és Telefonszám pedig a raktár kartonjáról származik.

Amennyiben beszerzés típusú bejelentést készítünk (import), és a bejelentés kockázatos termékeket is tartalmaz, a lerakodás helye pedig nem a saját raktárunk, hanem például egy bérraktár, tehát egy másik adózóhoz tartozik, manuálisan átírható a Lerakodás – Vállalat neve és Lerakodás – Vállalat adószáma.

Csak ezeknél a típusú (import, kock. termék) bejelentéseknél az üzenet összeállításakor vizsgáljuk, hogy a menetlevélen megadott adószám és az EKÁER bejelentés alapadatainál szereplő Címzett adószáma egyezik-e. (Több menetlevél esteén természetesen mindegyiknél megtörténik a vizsgálat, és akár egy eltérést is találunk, figyelembe vesszük.)

Amennyiben eltér, a küldendő xml üzenetben több adatot küldünk, mint normál esetben, ilyenkor a menetlevélen szereplő Lerakodási vállalat neve és adószáma is beágyazásra kerül.

A menetlevél rögzítése akkor fejeződik be, ha a menetlevél kartont bezárjuk. Ezt követően az EKÁER bejelentés Menetlevelek szekciójában új sor jelenik meg. Amennyiben a kartont ismét meg szeretnénk nyitni, kattintsunk az azonosítóra.

2.4.3. Duplikáció kivédése

Minden új menetlevél rögzítésekor, a Menetlevél karton bezárásakor ellenőrizzük, hogy az adott felrakási és lerakási címek viszonylatában létezik-e már korábban létrehozott menetlevél. Amennyiben igen, a beszúrást az alábbi üzenet szakítja meg, kivédve ezzel a duplikációt:

2.4.4. Menetlevél törlése

Amennyiben egy adott menetlevelet törölni szeretnénk két módon tehetjük meg:

A menetlevél kartonján állva a törlés ikont választva:


vagy pedig az EKÁER bejelentés kartonon állva, a megfelelő menetlevél sor kiválasztását követően a Kezelés/Sor törlése opciót választva,


végső soron pedig ugyanezt megtehetjük a sorban található három pontra kattintva a Sor törlése lehetőséggel.:


A törlés szabályai:

Amennyiben egy adott EKÁER bejelentés státusza Bejelentett, ezt a műveletet nem végezhetjük el. Így tehát csak Új státuszban tehetjük meg. Ennek alapvető oka, hogy aktív bejelentésről menetlevél szabály szerint nem törölhető, így a funkciót ehhez alkalmazkodva készítettük el.

Amennyiben a menetlevélhez a törlés pillanatában már terméksorok tartoznak, a rendszer ezt érzékeli, és figyelmezteti a felhasználót. A törléssel a menetlevélhez tartozó sorok is törlődnek!