ÁFA bevallás funkciók

1. ÁFA bevallás XX65A

Az xx65A nyomtatványon kell bevallást tennie az általános forgalmi adó alanyainak, még akkor is, ha a speciális adózói körbe tartoznak, és rendszeresen nem, csak egyes ügyletek után kötelesek bevallást benyújtani, vagy csak az új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése miatt válnak az adó alanyává.

Az ABEV export funkció segítségével a bevalláshoz szükséges adatokat exportálhatjuk olyan strukturált állományba, mely betölthető és feldolgoztatható az ÁNYK rendszerrel.

1.1 ANYK beállítás

A keresőbe ANYK beállítást beírva elérhető a funkció.

Az Áthárított ÁFA értékhatár: A tételes áfában szereplő adatok meghatározását szolgálja.

Az „ÁFA nyomtatványazonosító (xx65)” mezőben adjuk meg az áfa bevalláshoz használt nyomtatványazonosítóját. A nyomtatványazonosító minden évben változik. A nyomtatványazonosító első két karaktere jelöli az évet. A bevallás exportálásakor a mezőben megadott nyomtatványazonostó kerül be az exportált állományba. 

 A „Bevallás gyakorisága” mezőben ki kell választani a megfelelő értéket, a választható lehetőségek közül:

 • Hónap (H)
 • Negyedév (N)
 • Év (E)

Az exportált állományban a kiválasztott gyakoriságnak megfelelő betű kerül feltüntetésre.

 

Mértékegység fordított adózáshoz: A NAV által meghatározott mértékegység.

 

A VIES bevallás beállításáról a későbbiekben esik szó.

1.2   ANYK Nyomtatványok (feltöltése Rapidstart/ Konfig. csomag szolgáltatással)

Az ANYK Nyomtatványok a keresőbe beírva érhetőek el.

A listában megadhatók azok a nyomtatvány azonosítók, amelyek közül az ANYK  Beállítás „ÁFA nyomtatványazonosító (xx65)” mezőben választani lehet. Évente új nyomtatvány azonosító kerül beállításra. 

1.3   Áfakimutatások

A keresőből elérhető el az Áfakimutatások lista.

Az Áfakimutatások között az ÁNYK-ból kinyerhető, xx65A nyomtatvány felépítése állítható be. A beolvasandó sorokon az „ ANYK EID” oszlop kitöltésével adjuk meg, hogy az adat a bevallás melyik oldalának, melyik sorában, melyik oszlopában található cellába (vagyis, hogy milyen XML azonosítójú mezőbe) kerüljön. Maga a sablon évente beolvasásra kerül a rendszerbe, a megfelelő nyomtatványazonosító számmal (pl.: 1965A).

Az Áfa-ügyletkönyvelési csoport és az Áfa-termékkönyvelési csoport mezőben adjuk meg, hogy az általunk használt áfakódok a bevallás melyik sorába kerüljenek. 

 

Az „Eladás” Főkönyvi könyveléstípusú soroknál ne felejtsük el beállítani a Számítás mezőben az „Ellenkező előjel” értéket. Ellenkező esetben a bevallásban negatív értékek kerülnek beolvasásra.

1.4   Áfakimutatás ellenőrzése

A beállított és paraméterezett áfakimutatáson a Megtekintés gombra kattintva az Áfakimutatás előnézet ablakban a kiszámított ÁFA kimutatás tekinthető meg kinyomtatás, illetve exportálás előtt.

Az előnézeten meg kell adni a megtekintendő Áfatételek állapotát (Nyitott), az Áfatételek időszakra vonatkozó szűrését (Időszak alatt).

Az Dátumszűrő mezőben tudjuk kiválasztani az ellenőrizendő áfaidőszakot.

A megadott szűréseknek megfelelően a sorokban megjelennek az exportálandó adatok. 

 

Megjegyzés: Az ANYK Export funkció a sorokban megjelenő összegeket az ANYK xx65A mezők táblában megadott kerekítési pontossággal (nagyságrendi megjelenítéssel) fogja exportálni. (Pl.: a sorban látható 1 700 000 összeg az exportált állományban 1 700-eFt ként jelenik meg.)

Megjegyzés: Az ANYK Export funkció az „Összegek megjelenítése másik pénznemben” bejelölése esetén is a saját pénznembeli adatokat fogja az XML állományba helyezni.


1.5   xx65A Áfa állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére     

Az ÁNYK-ba (általános nyomtatványkitöltő) beolvasható állományt, az Áfakimutatás előnézetén az „ANYK Export” funkcióra való kattintással hozhatjuk létre.

 

Az elkészült XML állományt mentsük el az általunk kívánt helyre, majd olvassuk be az ANYK programba. A beolvasott értékeket minden esetben ellenőrizni kell mind a NAV ÁFA-analitika adataihoz hasonlítva, mind az ANYK ellenőrző funkciójával. 

1.6   ÁNYK rendszerben a Microsoft Dynamics NAV-ból exportált, xx65A Áfa állományok beolvasása

Az elkészült állományokat az ÁNYK rendszerbe két menüpontból is be tudjuk olvasni. 1; Adatok >> XML állomány megnyitása szerkesztésre.

 


 

 

2; Szerviz >> Egyedi importálás

 

Mindkét esetben az XML állomány beolvasásra kerül. Az „Egyedi importálás”-sal viszont a bevalláson végzett módosítások azonnal elmenthetők az eredeti állományba.

2. ÁFA bevallás XX65M

2013. január 1-től az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyoknak a korábban megszokott Áfa bevallásukat egy új nyomtatvánnyal kiegészítve kell benyújtaniuk az adóhivatal részére. 

Az új szabályozás következtében az áfa-bevallás kibővült egy Összesítő jelentés kereskedelmi partnerenként (xx65M) megnevezésű alnyomtatvánnyal, melynek lapjai kizárólag bizonyos belföldi – egyenes adózású – forgalom részletezésére szolgálnak. 

A tételes ÁFA riport egy olyan riport, amely partnerek alapján összesíti a releváns adatokat, megkönnyítve ezzel ügyfeleink részére a xx65M nyomtatvány kitöltését.

Az ABEV export funkció segítségével ezen adatokat exportálhatjuk olyan strukturált állományba, mely betölthető és feldolgoztatható az ÁNYK rendszerrel.

2.1    „Tételes ÁFA bevallásban szerepel”

A keresőn keresztül az Áfakönyvelési mátrixban el kell végezni néhány beállítást.

A xx65M nyomtatványon a belföldi, egyenes adózás alá tartozó tételeket kell szerepeltetni, következésképpen a riporton is csak ezeket a tételeket kell megjeleníteni. 

Az Áfakönyvelési mátrix megfelelő kartonjain be kell pipálni a „Tételes ÁFA bevallásban szerepel” mezőt. Tipikusan azokban a kombinációkban kell bepipálni a „Tételes ÁFA bevallásban szerepel” mezőt, ahol az „Áfa-ügyletkönyvelési csoport” belföldi partnerre utal, és az „Áfaszámítás módja” „Normál áfa”.

 

2. ábra. 

Az Áfakönyvelési mátrix beállítása listanézetében ellenőrizhetők a beállítások.


 

 

2.2 Tételes ÁFA 65M (HU) riport

A keresőbe beírva kinyerhetjük a tételes áfába szereplő tételeket.

 

 

Időszak kezdete: Az adómegállapítási időszak kezdő időpontja

Időszak vége: Az adómegállapítási időszak záró dátuma

Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása: A mező beállításával, az adószámmal nem rendelkező partnerek tételeit a rendszer nem gyűjti ki. Amennyiben a mező nincs megjelölve és a megadott beállítások alapján a rendszer a bevallásban szerepeltetne könyvelési tételeket, a következő hibaüzenetet fogjuk kapni, amelyből megtudjuk milyen típusú és melyik partner törzsadata hiányos. 

Függetlenül attól, hogy időszaknak egy hónapot vagy egy negyedévet, esetleg bármilyen egyéb időszakot adunk meg, az itt megadott periódusban fogja megjeleníteni a riport a kigyűjtendő tételeket az előzetesen elvégzett (a Beállítások fejezetben részletezett) beállításoknak megfelelően.

A xx65M nyomtatványt partnerek szerint külön-külön kell kitölteni. A Tételes ÁFA riport a szállítói, illetve vevőkartonon rögzített adószám alapján azonosítja be az egyes partnerekhez tartozó tételeket, és így az adatokat is partnerek szerint összesíti, egyszerűsítve ezzel a xx65M nyomtatvány kitöltését. 

A teljes körű adatmegjelenítés érdekében a vevő és szállító törzsadatok közt javasoljuk az Adószám mező kitöltését minden partner (vevő, szállító) vonatkozásában.

 

 

Amennyiben ez nem megvalósítható, például a vevőkartonok közt szerepel olyan, amely több partnert azonosít (pl.: készpénzes vevők), akkor ebben az esetben nem rendelhető konkrét adószám ehhez a partnerhez. Ilyenkor a Tételes Áfa riportot úgy kell lekérdezni, hogy bepipáljuk az „Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása” négyzetet. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a riport futtatásakor az alábbi figyelmeztetést kapjuk:

 

 

Az adószám nélküli vevők bár nem jelennek meg a riporton, a xx65M nyomtatványt e partnerek vonatkozásában is ki kell tölteni. Az ilyen tételek feldolgozása, összesítése kézzel kell, hogy megtörténjen!

2.3  A xx65M nyomtatvány felépítése

A xx65M nyomtatvány öt lapot tartalmaz az alábbiak szerint sorrendben:

 1. xx65M – a lap elnevezése megegyezik a nyomtatvány elnevezésével. A következő adatokat tartalmazza:
  • azonosító adatokat
  • bevallási időszakra vonatkozó adatokat
  • partnerrel bonyolított értékesítésre és beszerzésre vonatkozó összesítő adatokat, amelyek a többi lapon megadott tételes adatokat jelenítik meg összesítve. Kivétel e lap 06-os sora, mert ez az adat nem jelenik meg tételesen a nyomtatvány más lapjain.
   1. 01 – ezen a lapon, a xx65M lapon megadott partner felé történő értékesítések jelennek meg tételesen, a vonatkozó szabályok szerint. Az itt megjelenítendő számlákhoz nem kapcsolódik korrekciós bizonylat.
   2. 01-K – ezen a lapon szintén értékesítéssel kapcsolatos bizonylatok jelennek meg tételesen, de ezek lehetnek számlák (csak olyan számlák, amelyhez tartozik korrekciós bizonylat), vagy hozzá kapcsolódó korrekciós, módosító jóváírások, illetve helyesbítések.
   3. 02 – ezen a lapon, a xx65M lapon megadott partnertől történő beszerzések jelennek meg tételesen, a vonatkozó szabályok szerint. Az itt megjelenítendő számlákhoz nem kapcsolódik korrekciós bizonylat.
   4. 02-K – ezen a lapon szintén beszerzéssel kapcsolatos bizonylatok jelennek meg tételesen, de ezek lehetnek számlák (csak olyan számlák, amelyhez tartozik korrekciós bizonylat), vagy hozzá kapcsolódó korrekciós, módosító jóváírások, illetve helyesbítések.


2.4  A Tételes Áfa riport felépítése


A fejben láthatók az azonosító adatok. A Partner azonosítása az adószám első nyolc számjegyével történik, hiszen erre az adatra lesz szükség a xx65M nyomtatványon is.

A soroknál az első oszlop jelöli a xx65M nyomtatvány azon lapját, ahova az adott sor adatait rögzíteni kell. A többi oszlop pedig azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket be kell írni a xx65M nyomtatvány lapjaira, azon belül pedig a sorokba.

2.5  A korrekciós bizonylatok kigyűjtése

Korábban már szó volt róla, hogy a korrekciós bizonylatokat, továbbá a korrigált bizonylatokat a xx65M nyomtatvány 01-K vagy 02-K lapján kell részletezni attól függően, hogy értékesítésről vagy beszerzésről beszélünk. A korrekciós bizonylatok esetében fel kell tüntetni az előzmény számla sorszámát is a nyomtatványon.

A Tételes ÁFA riport a könyvelt korrekciós bizonylat „Számla részletezése” fülön található „Előzmény számla száma” mezőből nyeri ezt az adatot. 

Általános szabály, hogy amennyiben egy számlához több korrekciós bizonylat kerül lekönyvelésre, akkor az „Előzmény számla száma” mezőben, a sorban legelső, tehát az eredeti számla számát kell szerepeltetni.

 

2.6  xx65M Tételes ÁFA állomány ÁNYK nyomtatványkitöltő program részére

A keresőbe beírva elérhető a Tételes áfa xx65M ANYK.

 

A Tételes Áfa xx65M ABEV funkció segítségével olyan állományt tudunk előállítani, amelyet az ÁNYK nyomtatványkitöltő programba be lehet emelni.

A Beállítások fülön meg kell adni:

 • Időszak kezdete: Az adómegállapítási időszak kezdő időpontja
 • Időszak vége: Az adómegállapítási időszak záró dátuma
 • Adószám nélküli vevők/szállítók tételeinek kihagyása: A mező beállításával, az adószámmal nem rendelkező partnerek tételeit a rendszer nem gyűjti ki.
 • Bevallás száma: A bevalláshoz tartozó évet kell megadni.

Az OK gomb leütésével elkészülnek az állományok, és a megadott könyvtárba mentésre kerülnek.

Amennyiben a megadott paraméterek alapján nem születnek exportálandó adatok, úgy a következő üzenetet küldi a rendszer.

A rendszer egy mappába menti le az imp fájlokat, melyeket kicsomagolás után van lehetőség betölteni az ANYK-ba.

2.7 ÁNYK rendszerben a Microsoft Dynamics NAV-ból exportált, tételes Áfa állományok beolvasása

Az elkészült állományokat az ÁNYK rendszerben egy már megnyitott xx65A lap csatolmányaként tudjuk beolvasni.

A beolvasáshoz az „Állomány beemelése” funkciót kell használnunk. 

 

A felugró új ablakban „Csoportos hozzáadás” majd, „Lista betöltése” menüpontot választva a Microsoft Dynamics NAV programból korábban exportált .imp kiterjesztésű fájlt kiválasztva egy gombnyomással több xx65M lapot be tudunk olvasni.

Az „Import fájl hozzáadása” menüpont segítségével, egyesével adhatjuk hozzá az xx65M lapokat (*.imp fájlok).

 

Az indítás gomb megnyomásával hajthatjuk végre a feldolgozást.

3. ÁFA bevallás XX65A 7-8-as melléklet

Az üzleti igényként merült fel a következő adatszolgáltatás: a jelenlegi (2015 januári áfa tv. változás) törvényi szabályozás következtében az áfa bevallás (xx65A) kiegészült a 07 és 08 lapokkal, melyen a fordított adózás alá eső ügyletek eladóinak/vevőinek kell nyilatkoznia az Áfa tv. 6/A és 6/B mellékletében felsorolt termékek értékesítésével/beszerzésével kapcsolatos, jogszabály által meghatározott adatokkal. 

Elkészült két riport a fordított áfás termékek kimutatása céljából, amely listázza az xx65A bevallás 07 és 08 lapján részletezendő fordított adózás alá tartozó termékekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat.

Továbbá elkészült két funkció, amely, ezen adatokat exportálja olyan strukturált állományba, mely betölthető és feldolgoztatható az ÁNYK rendszerrel.

3.1   VTSZ számok

A keresőből elért VTSZ/SZJ számok közé fel kell vennünk azokat az elemeket, amiket szeretnénk látni az ANYK nyomtatvány fordított adózás részében.

 

 

Azon VTSZ számokat, amiket szeretnénk látni a bevallás 07-08- as lapján be kell pipálnunk a „Szerepel a fordított adó kimutatásban” és ki kell választanunk a megfelelő VTSZ számot a „VTSZ csoport kód a fordított adózás” oszlopban.

3.2   VTSZ csoportszámok fordított adózáshoz

Amennyiben a fenti táblában elvégeztük a beállításokat, a VTSZ számok átkerülnek a „VTSZ számok fordított adózás” táblába.

 

3.3   Áfa könyvelési mátrix kibővítése

A keresőből elérhető Áfa könyvelési mátrixban be kell állítani a fordított adózáshoz kapcsolódó mezőket.

Új áfa-termékkönyvelési csoportokat szükséges létrehozni, melyeket azon termékekhez kell beállítani, melyeket a 07-es és 08-as lapon szerepeltetni kell. Ezen kívül a „normál” fordított Áfa-termékkönyvelési csoportot is meg kell tartani.

 

Áfakönyvelési mátrix beállítása:

 


Az Áfakönyvelési mátrix kibővült a „Szerepel az Áfa bevallás mellékletében” mezővel. Ezzel a mezővel megjelölt áfa-ügylet és áfa-termék könyvelési csoport kombinációval könyvelt tételeket veszi figyelembe a rendszer. A fordított áfás termékek beszerzés, valamint értékesítés részletezése riportokban és az ABEV import állományban.


FONTOS: Az fordított adózáshoz felvett mátrix sort be kell állítani az Áfakimutatásokban, ha nincsen beállítva a kombináci az Áfakimutatásban, akkor a bevallásban sem fog megjelenni a hozzá tartozó sor, ettől függetlenül a Fordított áfás termékek kimutatása report (report egy későbbi fejezetben kerül bemutatásra) hozni fogja az ehhez a mátrix kombinációhoz tartozó sorokat.3.4   Cikk mellékköltségekhez beállítás

A keresőbe beírva van lehetőség a cikk mellékköltség elérésére.

 

A Cikk mellékköltségei lista kibővült a „Szerepel a fordított Áfa termékek részletezésében” mezővel. Ezzel a mezővel megjelölt cikk mellékköltség típussal könyvelt tételeket is figyelembe veszi a rendszer a fordított áfás termékek beszerzés, értékesítés részletezése riportokban és az ABEV import állományban.

3.6 Cikk karton beállításai

Ha a cikk mértékegysége KG, akkor az Alapmértékegység mezőben KG-ot kell megadni és tölteni a Nettó súly mezőt. Nettó súly mezőbe megadott súly fog megjelenni a bevallásban, a számlázott mennyiséggel felszorozva.

 

Ha nem KG a cikk alapmértékegysége (pl. folyóméter), akkor is tölteni szükséges a Nettó súly mezőt, valamint a Cikkmértékegységek táblában, fel kell venni a KG-ot és tölteni kell a Mértékegység szerinti mennyiséget, értéke: 1.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

 

A bevallásban az alábbiak szerint kalkulálódik a “Mennyiség (kg) e” oszlopban az összeg: Mértékegység szerinti mennyiség (KG) x Nettó súly x számlázott mennyiség.

Tölteni kell a VTSZ/SZJ-számot a cikken és a Származási ország / régió kódot, ne feledjük megadni a a fordított adózásra vonatkozó áfa-termékkönyvelési csoportot.


3.5   Fordított áfás termékek eladásainak részletezése riport (xx65 ÁFA bevallás 07-as laphoz)

A keresőből elérhető az alábbi riport, melyről az eladási oldal tételeit tudjuk ellenőrizni.

 

A Dátumszűrőbe az áfa bevallási időszakot kell megadni. Ha nincs kitöltve a többi mező (áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Vevőszám, Bővített) akkor az áfakönyvelési mátrix, VTSZ számok szerinti beállításoknak megfelelően a riport listázza a dátumszűrő szerinti áfa időszakra könyvelt fordított áfás termékeket. A lista a 07-es mellékletnek megfelelő oszlop sorrendben és tartalommal szolgáltatja az adatokat a bevalláshoz.

 

A Jelentendő áfaalap-összeg (SPN) értékeket ezerre kerekítve mutatja a fenti lista.

Ha a Bővített mezőbe pipa van, akkor a riport Vevőszám, Bizonylatszám, Cikkszám és Számlázott mennyiség adatokkal kiegészített listát készít.

 

 

A Jelentendő áfaalap-összeg (SPN) értéke nincs ezerre kerekítve, hanem a bizonylat szerinti értéket mutatja a fenti lista. Tehát előfordulhat, hogy a bővített lista végén, az összesen értéke eltér a nem bővített listától.

A riportok tartalma szűkíthető az áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Vevőszám szűrő feltételek megadásával.


3.6  Fordított áfás termékek beszerzések részletezése riport (xx65 ÁFA bevallás 08-as laphoz)

A keresőből elérhető az alábbi riport, melyről az eladási oldal tételeit tudjuk ellenőrizni.

 

A Dátumszűrőbe az áfa bevallási időszakot kell megadni. Ha nincs kitöltve a többi mező (áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Szállítószám, Bővített) akkor az áfakönyvelési mátrix, VTSZ számok szerinti beállításoknak megfelelően a riport listázza a dátumszűrő szerinti áfa időszakra könyvelt fordított áfás termékeket. A lista a 08-as mellékletnek megfelelő oszlop sorrendben és tartalommal szolgáltatja az adatokat a bevalláshoz.

 

 

A Jelentendő áfaalap-összeg (SPN) értékeket ezerre kerekítve mutatja a fenti lista.

Ha a Bővített mezőben pipa van, akkor a riport Vevőszám, Bizonylatszám, Cikkszám és Számlázott mennyiség adatokkal kiegészített listát készít.

 

A Jelentendő áfaalap-összeg (SPN) értéke nincs ezerre kerekítve, hanem a bizonylat szerinti értéket mutatja a fenti lista. Tehát előfordulhat, hogy a bővített lista végén, az összesen értéke eltér a nem bővített listáétól.

A riportok tartalma szűkíthető az áfa-ügyletkönyvelési csoport szűrő, áfa-termékkönyvelési csoport szűrő, Bizonylatszám, Vevőszám szűrő feltételek megadásával.

3.7  ÁNYK-hoz imp típusú betöltő állomány készítése

A keresőből elért fordított áfa bevallást az alábbi módon tudjuk kinyerni a rendszerből.

Az, imp állomány elkészítéséhez meg kell adni az áfa bevallási időszakot a Kezdő és Befejezési dátum mezőkben, az áfa bevallás aktuális számát ki kell választani a Bevallás száma mezőben, valamint a Fájlnév: mezőbe az elérési útvonalat, ahova az állományt tárolni lehet. A Mentés gombbal készül el az. imp típusú állomány az ÁNYK rendszer számára.

3.8   ÁNYK-hoz XML file készítése

A keresőből az Áfakimutatást kell megnyitni.

Az xx65A bevallást magában foglaló áfakimutatásnak, a Fordított adózást érintő sorait a megfelelő Áfa-ügyletkönyvelési és Áfa-termékkönyvelési csoportokkal be kell állítani (xx65A 01-05 lap). A sorokban az „ABEV mező-azonosító” oszlop kitöltésével adjuk meg, hogy az adat a bevallás melyik oldalának, melyik sorában, melyik oszlopában található cellába (azaz, hogy milyen XML azonosítójú mezőbe) kerüljön. Az összesítő sorokat a sablon tartalmazza. 

 

 

Az Áfakimutatás számszaki ellenőrzéséhez kattintsunk az Áfakimutatás -> Megtekintés-nyomógombra, majd állítsuk be az összegeket befolyásoló adatokat a fejlécen.

Az Áfaidőszak kezdő dátuma mezőben válasszuk ki az áfa időszakot, ezt követően a rendszer automatikusan feltölti az Áfaidőszak záró dátuma mezőt a megfelelő értékkel.

 

 

Megjegyzés: Az ABEV Export funkció az „Összegek megjelenítése kimutatási pénznemben” bejelölése esetén is a saját pénznembeli adatokat fogja az XML állományba helyezni.

Megjegyzés: Az egyes mezők szükséges kerekítési (pl.:eFt-ra), illetve nagyságrendi megjelenítés beállításait a nyomtatvány mezőinek definíciós táblája tartalmazza. Kerekítés esetén tehát az XML-ben (és így az ABEV programban is) nem a képernyőn látható, hanem a bevallás-mezőnek megfelelően kerekített és „leosztott” összegek kerülnek (Pl.:e Ft-ra kerekítés esetén 23.456.789 Ft összeg 23457-ként kerül át az XML állományba, és így az ÁNYK-ba).

Az XML állomány létrehozásához kattintsunk az „ABEV Export fordított áfával” funkcióra.

Megjegyzés: A funkció által létrehozott XML állomány tartalmazza a korábban beállított xx65A bevallás fő, 01-05 lapjait, és a 07-08-as részletező lapjait. Amennyiben az „ABEV Export” funkciót használjuk, az XML állomány csak a xx65A bevallás fő, 01-05 lapjait fogja magába foglalni.

Az elkészült XML állományt mentsük el az általunk kívánt mappába.  

3.9  IMP állomány importálása az ÁNYK rendszerbe

AZ ÁNYK megnyitása után a Szerviz menüből érhető el az Egyedi importálás funkció. Az Import állomány kiválasztása ablakban keressük ki a könyvtárból, az importálandó (pl.: 1665A_07_08.imp) fájlt, a megfelelő Fájltípus használatával. A Megnyitás gomb segítségével az állomány beolvasásra kerül.

 

 

Megjegyzés: Ezzel a betöltéssel létrejön a főoldal is és a 07-08-as mellékletek csak fordított adózással kapcsolatos mezői kerülnek feltöltésre. 

Megjegyzés: A beolvasott értékeket minden esetben ellenőrizni kell mind a NAV ÁFA-analitika adataihoz hasonlítva, mind az ÁNYK ellenőrző funkciójával.

3.10   XML állomány importálása az ÁNYK rendszerbe

Az ÁNYK megnyitása után a Szerviz menüből érhető el az Egyedi importálás funkció. Az Import állomány kiválasztása ablakban kitallózhatjuk az importálandó (pl. NAV_ABEV_1665A_20160705.xml) fájlt, a megfelelő Fájltípus használatával. A Megnyitás gomb segítségével az állomány beolvasásra kerül.

 

 

 

Megjegyzés: A betöltéssel létrejön a főoldal, 01-05 lapok és 07-08-as mellékletek.

Megjegyzés: A beolvasott értékeket minden esetben ellenőrizni kell mind a NAV ÁFA-analitika adataihoz hasonlítva, mind az ÁNYK ellenőrző funkciójával.