Ebben a kiadási jegyzékben mutatjuk be az alkalmazás egyes verzióiban kiadott új funkciókat, illetve hibajavításokatVerzió 23.0.0.15 Kiadás dátuma: 2024.01.25


Új funkciók, Optimalizációk

 • Automatikus pénztárbizonylat létrehozásakor amennyiben a nyitott pénztáridőszak nyitó dátuma későbbre esett mint a könyvelendő bizonyla bizonylat dátuma, a funkció ibára futott. A hiba javításra került. 


Verzió 23.0.0.14 Kiadás dátuma: 2024.01.10


Új funkciók, Optimalizációk

 • Automatikus pénztárbizonylat létrehozásakor (számlából, jóváírásból) beállítható, hogy az automatikusan létrejövő pénztárbizonylat munkadátummal jöjjön létre, amennyiben a számla könyvelési dátuma korábbi mint a munkadátum. A beállítás a Pénztár beállítása lapon megadható a Pénztár bizonylat létrehozása munkadátummal mező segítségével. Az itt megadott beállítás minden pénztárra automatikusan beállításra kerül, de pénztáranként az ugyan ilyen elnevezésű gomb segítségével módosítható, így pénztáranként, külön-külön is szabályozható.Verzió 23.0.0.13 Kiadás dátuma: 2024.01.07


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Nem történt módosítás a funkciókban, az új verzió csak technikai frissítéseket tartalmaz.Verzió 22.0.0.26 Kiadás dátuma: 2023.12.21


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Nem történt módosítás a funkciókban, az új verzió csak technikai frissítéseket tartalmaz.Verzió 22.0.0.25 Kiadás dátuma: 2023.11.07


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Pénztár karton a keresőből a továbiakban nem elérhető, csak a pénztárak lista nézetből, hogy minden esetben a megfelelő pénztár karton kerüljön megnyitásra. Verzió 22.0.0.24 Kiadás dátuma: 2023.10.27


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Pénztár beállításban amennyiben a pénztárhoz kapcsolódó pénztár (bankkártyás) hozzárendelésre került, a Címletezés kötelező mező beállítása esetén hibaüzenetet kaptunk. A funkció javításra került. Verzió 22.0.0.23 Kiadás dátuma: 2023.10.18


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Pénztárbizonylaton, szövegel megjelenített számok esetén bizonyos esetekben nem megfelelően történt a megjelenítés. A hiányzó, pontosításra szoruló szövegek javítása, kiegészítése megtörtént.
 • Pénztár időszakok esetében csak a pénztárhoz rendelt felhasználó módosíthatja a Címletezés adatait, de csak abban az esetben ha az adott időszak nincs lezárva.
 • Devizás tételek összepontozása esetén, amennyiben az egyik tétel átértékelésre került a rendszer nem megfelelő árfolyamon pontozta össze a tételeket (eredeti és helyesbített árfolyam), és a különbözetet a Vevő vagy Szállító könyvelési csoportokban megadott Tartozik illetve Követel kerekítési számlára vezette el a rendszer, nem pedig a pénznemeknél megadott Realizált árfolyam nyereség és veszteség számlákra. Verzió 21.0.0.69 Kiadás dátuma: 2023.09.12

 

A verzió a 2023-as őszi frissítéshez (BC 23) szükséges kompatibilitási módosításokat foglalja magába.Verzió 21.0.0.67 Kiadás dátuma: 2023.07.14


Hibajavítások, Optimalizációk

 • A verzióban nem történt módosítás. Kiadásra a Regulatory alkalmazás miatt van szükség (technikai okokból).Verzió 21.0.0.65 Kiadás dátuma: 2023.06.19


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Hiányzó tooltippek pótlása, javítása, kiegészítése.Verzió 21.0.0.64 Kiadás dátuma: 2023.06.12


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Pénztárban amennyiben a jóvárás alapján pénztárbizonylatot létrehozása beállítás megadásra került, jóváíró bizonylat esetén a kiegyenlítő bizonylatot nem másoljuk át a pénztár bizonylatra (mivel a számla a jóváírás könyvelése után már nem lesz nyitott, a pénztár bizonylat lezárása hibára futna ha megadásra kerülne egy már nem nyitott kiegyenlítő bizonylat).
 • Eladási előlegszámla nyomtatásakor hiba jelentkezett nem megfelelő szűrés miatt. A hiba javítása megtörtént.Verzió 21.0.0.58 Kiadás dátuma: 2023.05.24


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Új event került felvételre az alkalmazásban.Verzió 21.0.0.57 Kiadás dátuma: 2023.05.08


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Word alapú Könyvelt készlet szállítólevél, és Könyvelt készlet bevétjegy riportok elérhetők a rendszerben.
 • Word alapú Eladási számla és Eladási jóváíás riportok adatkészlete bővítésre került. Áfa teljesítés dátuma a sorokban is megjeleníthető a továbbiakban.Verzió 21.0.0.51 Kiadás dátuma: 2023.04.05


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Eladási előlegbekérő levélen a Megnevezés mező bővítésre került 100 karakter hosszúságúra. Eladási előlegfizetési sablonok használata esetén a sablonban megtalálható Könyvelési szöveg kerül alkalmazásra, amely szintén 100 karakter hosszúságú.   
 • Szöveggel megjelenített összegekek bizonyos esetben nem megfelelően jelent meg. Pl 70 724, hetvenezer-hétszázhúsznégy. A funkció javításra került, a megjelenő szöveg már hetvenezer-hétszázhuszonnégy.
 • Pénztárbizonylat sztornózása esetén (Tranzakció sztornírozása funkció) amennyiben a kiegyenlítő bizonylat megadásra került az eredeti bizonylaton, az a sztornó bizonylattal már nem kerül be a főkönyvi naplóba. A kiegyenlítő bizonylat megléte hibát okozhat az automatikus könyvelés esetén is, ha nem nyitott bizonylatra mutat, így a sztornózás során ez az az adat nem kerül felhasználásra. 
 • Word alapú Számla tervezet - 42019378 riportról a megjegyzés típusú soroknál a korábban megjelenő 0 értékek az összeg mezőkben eltüntetésre kerültek. Verzió 21.0.0.46 Kiadás dátuma: 2023.03.28


Új funkciók, Optimalizációk

 • Helyettesítő (Bankkártyás) pénztár alkalmazásának lehetősége. A funkció segítségével lehetőség nyílik arra, hogy bizonyos pénztárakat a rendszerben összekössünk, így a már elkezdett pénztárbizonylaton a lezárás előtt kicserélhetjük a pénztár kódját, így lehetőség van arra, hogy felvitt pénztárbizonylat adatai egy másik pénztárba kerüljenek. A funkciók felhasználói igény hívta életre, hogy legyen lehetőség a pénztárbizonylat lezárása előtt másik pénztárt választani így a folyamat végén van lehetőség a sima készpénzes illetve a bankkártyás fizetések elkülönítésére. A pénztárak beállításai között lehetőség van "bankkártyás" pénztárak megjelölésére, amelyek "normál" pénztárhoz hozzárendelhető. A pénztárbizonylatokon a lezárásig lehetőség van a Bankkártyás fizetés mező módosításával a helyettesítő pénztárt alkalmazni a bizonylatra. A funkcióban érintett mezők alapértelmezetten nincsenek megjelenítve a felhasználói felületen. 

Hibajavítások, Optimalizációk

 • Pénztárbizonylat soraiban Alkalmazott típus nem volt megadató. A funkció javításra került.Verzió 21.0.0.43 Kiadás dátuma: 2023.03.14


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Időszaki pénztárjelentésen nem megfelelően jelent meg a nyitó egyenleg, abban az esetben, ha nem lezárt időszakra kértük le az adatokat és az időszakban volt sztornózott tétel is. A riport javításra került.
 • Könyvelt eladási előleg számla és jóváírás riporton (word layout) a request pagen a két bizonylatszám szűrő is elérhető volt. Az egyik automatikusan nem kapott értéket, ez megszüntetésre került. Verzió 21.0.0.41 Kiadás dátuma: 2023.02.17


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Szállító egyenleg időpont riporton nem jelennek meg a Számla és Jóváírás típusú tételektől eltérő típusok. A riport módosításra került.Verzió 21.0.0.40 Kiadás dátuma: 2023.02.07


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Bizonylat másolása funkció hibára futott, ha a másolt bizonylaton olyan fizetési mód szerepelt ami közben törlésre került a rendszerből. A funkció módosításra került.
 • Új word bizonylat - Számla tervezet - dataset elérhető a rendszerbenVerzió 21.0.0.38 Kiadás dátuma: 2023.01.23


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Bankkivonat könyvelésekor a rendszer akkor is engedi a könyvelést, ha ideiglenesen negatív értékbe fordul (pl. ha a kivonaton először a negatív tételek majd a pozitív tételek vannak feltüntetve). Amennyiben a bank értékelési módja nem Átlag, és a könyvelés utáni egyenleg a megadott hitelkeretet nem éri el, a könyvelés engedélyezésre kerül. A rendszer ebben az esetben először a jóváírásokat, majd a terheléseket könyveli.   Verzió 21.0.0.31 Kiadás dátuma: 2023.01.16


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Eladási előlegbekérőn a Viszatérítés könyvelése funkció nem megfelelő dátummal hozta létre a tételeket. A funkció javításra kerültVerzió 21.0.0.22 Kiadás dátuma: 2022.12.16


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Előleg számla könyvelése esetén az áfa tételekben nem került töltésre a Partner neve. A funkció javításra került.
 • Az Áfa könyvelési mátrix beállítása listában az eladási előleghez tartozó beállítások nem a lista nézetben jelentek meg, hanem a képernyő alján. A mezők megjelenítése módosításra került.  


Verzió 20.0.0.71 Kiadás dátuma: 2022.12.02


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Új event került bellításra a házipénztárban, lezárás funkcióhoz az iktatási és a könyvelt bizonylasszám kinyeréséhez.


Verzió 20.0.0.66 Kiadás dátuma: 2022.11.17


Új funkciók, Optimalizációk

 • MKB bank formátum elérhető a rendszerben.

Hibajavítások, Optimalizációk

 • Időszaki pénztárjelentésen nem megfelelően jelent meg a pénznemkód. A riport javításra került.


Verzió 20.0.0.60 Kiadás dátuma: 2022.10.20


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Raiffeisen Electra formátumban belföldi utalási fájlba nem az értéknap került be, hanem minden esetben a munkadátum. A funkció javításra került
 • Eladási bizonylatokon (munkaállomány és könyvelt bizonylat) a Fizetési információk gyorslap nem frissült automatikusan. A megjelenítés módosításra került.

Verzió 20.0.0.52 Kiadás dátuma: 2022.09.22


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Raiffeisen Electra formátumból (DBF) devizás utalás esetén hiányzott a Swift kód.

Verzió 20.0.0.40 Kiadás dátuma: 2022.08.15


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Előleg jóváírás riporton deviza esetében nem jelent meg az árfolyam illetve az áfa összege SPN-ben. A riport módosításra került.
 • Word bizonylat (Pénztárbizonylat) datasetje bővítésre került a TotalAmount-al.
 • Word bizonylat (BE bevételezési jelentés, BE kivezetés) datasetje bővítésre került.


Verzió 20.0.0.36 Kiadás dátuma: 2022.08.04


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Devizás rész előleg könyvelése esetén, bizonyos esetekben inkonzisztencia miatt meghiúsulha a könyvelés. A hibát kerekítési különbözet okozta, ez javításra került.
 • Word bizonylat (Beszerzési rendelés) datasetjebővítésre került a fizetési móddal. 


Verzió 20.0.0.29 Kiadás dátuma: 2022.07.05


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Raiffeisen Electra Terminál - export DBF formátumban a magyar ékezetes betűk miatti karakter hossz probléma megoldásra került.
 • Word bizonylatokon (előleg számla, előleg jóváírás) nem jelentek meg az Áfa záradék, illetve a munka leírás mezőt. A riportok kiegészítésre kerültek.


Verzió 20.0.0.20 Kiadás dátuma: 2022.06.14


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Pénztár dokumentumon megadott külső bizonylat száma, nem került át a könyvelt tételekbe (főkönyv, vevő, szállító). A funkció javítása megtörtént.
 • Vevő kartonon megadható Bizonylat elrendezések kiegészítésre kerültek előleg bizonylatokkal (előlegbekérő, előleg számla, előleg jóváírás)


Verzió 20.0.0.15 Kiadás dátuma: 2022.06.07


Új funkciók, Optimalizációk

 • Raiffeisen Electra Terminál - export DBF formátumok elérhetők a rendszerben
 • Házipénztárban amennyiben az automatikus pénztárbizonylat aktív, a rendszer a bizonylatok (számla, jóváírás, rendelés, visszáru rendelés) ellenőrzi, hogy a pénztárbizonylat létrehozása lehetséges-e. Pl ellenőrzi a felhasználói jogosultságot, a megfelelő pénztáridőszak meglétét.


Verzió 20.0.0.10 Kiadás dátuma: 2022.05.04


Hibajavítások, Optimalizációk

 • Szállítói egyenleg egyeztetése riporton külső bizonylatszám megjelenítése.
 • Előleghez tartozó bizonylatok megnevezésének módosítása a riport listában. Az új megnevezések: Eladási előlegszámla, Eladási előlegjóváírás

Verzió 19.0.0.73 Kiadás dátuma: 2022.03.18


Új funkciók


 • Szállítói egyenleg egyeztetése riport elérhető a rendszerben. A riport megkönnyítik a szállítói tartozások kezelését.

Hibajavítások, Optimalizációk

 • Word bizonylatokon a folyamatos teljesítéshez tartozó dátumok dataset-je elérhető.
 • Word bizonylatokon a Unit of Measure mező fordítása javításra került.
 • Pénztár bizonylat zárása bizonyos esetben rossz időszakra került. A funkció javításra került.

Verzió 19.0.0.61 Kiadás dátuma: 2022.02.22


Új funkciók


 • Vevői egyenleg egyeztetése riport elérhető a rendszerben. A riport megkönnyítik a vevői tartozások kezelését.

Hibajavítások, Optimalizációk

 • Word bizonylatokon az LCY és az árfolyam értéke hibásan jelent meg.
 • Word bizonylatokon Áfa összesítő megjelenítése típusonként külön-külön sorban.
 • Item Cross Reference kivezetésre kerül a rendszerből, helyette az Item Reference kerül bevezetésre. Az érintett Word bizonylatok kiegészítésre kerültek a rendszerben.
 • Készpénzes előlegbizonylatok esetében 5 Ft-ra történő kerekítés javítása.
 • Előlegbekérő létrehozásakor amennyiben a Számlázási cím 50 karakternél hoszabb volt, hibára futott az előlegbekérő létrehozása. A funkció javításra került.

Verzió 19.0.0.44 Kiadás dátuma: 2022.01.17


Új funkciók


 • Fizetési egyeztetési naplón a Külső bizonylatszám mezőt megjelenítésre került. A kiegyenlítő bizonylat külső bizonylat száma, vagy számai megjelenítésre kerültek.

Hibajavítások, Optimalizációk

 • Eladási jóváírás bizonylaton (word) a dataset mezőformátumok egységesítésre kerültek. 
 • Word bizonylatokon az Ügyfél adatok megjelenítésének javítása
 • Electra ECIFACT export formátum használatakor az exportált tételeket nem jelölte meg a rendszer, a funkció javításra kerül.
 • SEPA CAMT formátum beolvasás kiegészítésre került. Kivonat száma beolvasható az Adatcsere definició megfelelő paraméterezésével. A partner neve és bankszámla száma az összegek előjelének megfelelően jelennek meg a beolvasása során.

Verzió 19.0.0.26 Kiadás dátuma: 2021.12.15


Új funkciók


 • Pénztár naplók automatikus könyvelésének beállítási lehetősége pénztáranként.

Hibajavítások, Optimalizációk

 • Eladási előlegbekérő levélről indított Visszatérítés könyvelése és előlegbekérő levél lezárása funkció hatására a Prepayment Type mező nem töltődött fel a megfelelő értékkel. A funkció javításra került.
 • Eladási előleg számla könyvelése során hibát kaptunk amennyiben az Eladás és követelés beállítása menüpontban a Külső biz.szám kötelező mező értéke Igaz volt. A funkció javításra került.
 • Banki kivonat text file beolvasásakor hibára futunk amennyiben nem megfelelő karakterek vannak a fájlban (nem megfelelő lesz az oszlopok megbontása) pl.: ". A nem megfelelő karaktereket kihagyjuk a beolvasásból.


Verzió 19.0.0.16 Kiadás dátuma: 2021.11.18


Új funkciók


 • Word bizonylatok: Eladási számla és Eladási jóváírás: Üres típusú sorok összeg mezőjében található 0-ás érték nem kerül megjelenítésre.
 • Word dokumentumokon a VTSZ számok megnevezés megjelenítése. 

Hibajavítások, Optimalizációk

 • Előlegbekérő page kiegészítése fordításokkal 
 • Pénztár page kiegészítése fordításokkal
 • OTP Elektra EDIFACT Payord export formátum módosítása, aznapi utalása esetén az értéknap mező nem kerül kitöltésre 
 • Előlegbekérő levélen megjegyzés sorok kitöltésének tiltásaVerzió 19.0.0.4 Kiadás dátuma: 2021.10.18


Új funkciók


 • Word bizonylatok: Eladási számla és Eladási jóváírás: Üres típusú sorok összeg mezőjében található 0-ás érték nem kerül megjelenítésre.
 • Word dokumentumokon a VTSZ számok megnevezés megjelenítése. 

Hibajavítások, Optimalizációk

 • Előleghez tartozó riportok (levél, számla, jóváírás) módosítása. Amennyiben a Hivatkozás mezőben van érték a nyomtatásban az adatok nem csúsznak össze.
 • Előleg könyvelése után a Vevő tétel Eladás és Eladás (SPN) mezőinek megfelelő értékkel való töltése.Verzió 18.0.23013.259 Kiadás dátuma: 2021.09.10


Új funkciók

 • Befektetett eszköz karton riporton, Lineáris % mező megjelenítése.
 • Házipénztár - Készpénzforgalom partnerenkénti figyelésének lehetősége. (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerint a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók készpénzben teljesíthető kifizetéseit korlátozó rendelkezések alapján).
 • Házipénztár- Sztornó bizonylat létrehozásának lehetősége.

Hibajavítások, Optimalizációk

 • Könyvelés metódusának módosítása. Előlegszámla könyvelésével egyidőben megtörténik az előlegfizetés levonása, a vevő tételek között megjelenik az előlegszámla. Amenyiben a végszámla nulla összegű, akkor is létrejön egy vevői tétel.
 • Számla tervezet riporton Áfa záradék megjelenítésének javítása.